Nieuwe bestuurders voor Centrum Ambulante Diensten (CAD) 

Wij zoeken  bestuurders die mee willen werken aan het realiseren van onze missie en het beleid in onze organisatie mee willen dragen. De competenties die we willen versterken in het bestuur zijn :

- ortho-agogisch gericht denken,  

- kennis van VAPH-reglementering,

- kennis van huisvesting,

- kennis van Brussel en het Brusselse werkveld  

Heb je ervaring in één van deze werkvelden? Ben je geëngageerd? Heb je zin om mee strategisch na te denken en de toekomst van onze vzw uit te bouwen? Neem dan zeker contact op voor een verdere kennismaking met

Annie De Cock (0474-34 45 93), Centrum verantwoordelijke of Juliane De Ridder (0476-75 61 51), Voorzitter of via mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Centrum Ambulante Diensten verstrekt diensten aan personen met een beperking in hun functioneren – op vlak van Wonen, Werken en Welzijn, steeds met als doel hun maatschappelijke integratie te bevorderen. Met onze begeleiding creëren wij mogelijkheden voor deze personen  om in de samenleving te kunnen wonen, leven, werken. 

 

Wonen

Deelwerking  De Boei

Biedt huisvesting en diensten aan personen met een licht mentale beperking om zelfstandig te kunnen wonen. De Boei is erkend  door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als Vereniging die ijvert voor Integratie via Huisvesting.  In onze 4 huizen in Anderlecht en Laken verhuren wij 15 wooneenheden aan ons doelpubliek.

Werken

Deelwerking  De Werklijn

Begeleidt jaarlijks een 200-tal werkzoekenden die vanwege hun arbeidsbeperking een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt.  Met onze specifieke trajectbegeleiding maken wij hun kansen op werk zo groot mogelijk.  Hiervoor wordt CAD gefinancierd door Actiris.

Welzijn

Sinds juli 2017 zijn we vergund door het Vlaams Agentschap Personen met een Handicap (VAPH).  CAD kan aldus individuele begeleiding geven, voorzien in het persoonsvolgend budget van de cliënt of via RTH.

BamboeXeLs is ons activiteitencentrum waar we tal van activiteiten organiseren gericht op participatie, inclusie, persoonlijke ontwikkeling, ontspanning,  waardering …

Wij zijn een ploeg van 25 enthousiaste medewerkers

3 wooncoaches ondersteunen onze huurders ,  een 3-koppig team onderhoudt en renoveert het patrimonium, 8 trajectbegeleiders geven cliënten inzicht in hun  mogelijkheden qua werk

            2 medewerkers trekken  De Salto (een proefproject in arbeidszorg)

            2 begeleiders runnen het activiteitencentrum, 4 begeleiders geven individuele hulp op vraag

Een centrum-verantwoordelijke en 2 medewerkers voor onthaal en boekhouding ondersteunen de teams

Vergaderen met het bestuur doen we 4-6 keer per jaar, in Anderlecht, Naaldstraat 23, van 18 tot 21 u.

Een proeftijd nemen, vooraleer een vast engagement aan te gaan, is mogelijk.