De trajectbegeleiders van De Werklijn bieden individuele begeleiding naar werk voor personen met een arbeidsbeperking.

Hoe gaan we te werk?

We proberen jouw kansen op werk zo groot mogelijk te maken. Op maat van jouw vraag bouwen we een traject uit. Dit traject kan bestaan uit:

 • Stages op een werkvloer
 • Opleiding of cursussen
 • Vrijwilligerswerk
 • Arbeidszorg
 • Sollicitatietraining

We zoeken samen uit of tewerkstelling mogelijk is binnen het reguliere of binnen het beschermde arbeidscircuit. We werken hiervoor samen met verschillende opleidings- en tewerkstellingspartners. Voor een zoektocht binnen het reguliere arbeidscircuit werken we nauw samen met Emino Brussel en Vokans Brussel.

We zoeken uit of je recht hebt op ondersteunende maatregelen (verstrekt door VDAB of Actiris) die je kunnen helpen in jouw zoektocht naar een job. Voorbeelden van ondersteunende maatregelen:

 • Toegang tot tewerkstelling binnen de sociale economie (zoals maatwerkbedrijven)
 • Premie voor een werkgever
 • Arbeidspostaanpassing
 • Schrijf-, oraal, - en gebarentaaltolken voor doven en slechthorenden

Voor wie?

Je ervaart een arbeidsbeperking. Dit betekent dat je moeilijkheden hebt in het zoeken naar werk door:

 • een fysieke beperking
 • een psychische kwetsbaarheid
 • leermoeilijkheden of verstandelijke beperking
 • een sensorische beperking
 • medische problemen

Je bent gedomicilieerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en inschrijfbaar in Actiris als werkzoekende. Je hebt geen erkenning of indicatie van een beperking nodig om bij ons in begeleiding te komen.

Hoe kom je bij ons terecht?

Dat kan op allerlei manieren. Bel of mail ons . Je vindt al onze contactgegevens terug onder de tab "TEAM". We bekijken samen met jou of en hoe we je kunnen helpen. We vragen daarom om ons zo veel mogelijk info te geven om al een eerste inschatting te maken.

Dat kan via deze pagina.

Twijfel je of je bij ons terecht kan? Neem gerust contact op en we bekijken het samen. Indien nodig zoeken we met jouw een andere dienst die je verder kan helpen.