De trajectbegeleiders van De Werklijn bieden individuele begeleiding naar werk voor personen met een arbeidsbeperking.

Hoe gaan we te werk?

We proberen jouw kansen op werk zo groot mogelijk te maken. Op maat van jouw vraag bouwen we een traject uit. Dit traject kan bestaan uit:

  • Stages: kortdurig en/of langdurig
  • Opleiding of cursussen
  • Vrijwilligerswerk
  • Arbeidszorg
  • Sollicitatietraining

We zoeken samen uit of tewerkstelling mogelijk is binnen het reguliere of binnen het beschermde arbeidscircuit. We werken hiervoor samen met verschillende opleidings- en tewerkstellingspartners. Voor een zoektocht binnen het reguliere arbeidscircuit werken we nauw samen met Emino Brussel

We zoeken uit of je recht hebt op ondersteunende maatregelen (verstrekt door VDAB) die je kunnen helpen in jouw zoektocht naar een job. Voorbeelden van ondersteunende maatregelen:

  • Vlaamse ondersteuningspremie
  • Toegang tot tewerkstelling binnen de sociale economie
  • Arbeidspostaanpassing
  • Schrijf-, oraal, - en gebarentaaltolken voor doven en slechthorenden
  • Vervoers- en of verblijfskosten