Het huisvestingsproject van De Boei is gericht op volwassen personen met een mentale beperking. We willen deze mensen de mogelijkheid geven om zo zelfstandig mogelijk te wonen.

Wat doen we ?

Met De Boei wil men mensen met een mentale beperking de mogelijkheid geven zo zelfstandig mogelijk te wonen, door het aanbieden van huisvesting op maat. Er wordt enerzijds gewerkt vanuit een huisbaasrol en anderzijds vanuit een ondersteunende begeleidingsfunctie, op maat van het doelpubliek.

Het beheer van de huizen is een essentieel onderdeel van ons takenpakket. Dit gebeurt in eerste instantie binnen de juridische context van eigenaar/verhuurder. Gezien de beperkingen die onze huurders ondervinden, worden ook huurderstaken zoals het opvolgen van de nutsvoorzieningen door ons opgenomen.

De huisbaasfunctie is onontbeerlijk: er wordt gewerkt met huurcontracten volgens de privé-huurwet, met huurreglementen waar ook het samenleven in één gebouw aan bepaalde gedragsregels gebonden wordt.

Huurderscoaching en Integratiegericht woonondersteuning hebben de bedoeling de huurders verantwoordelijkheid te leren dragen, hun zelfredzaamheid te ondersteunen en hun integratie te bevorderen.