Personen met een beperking erkennen als volwaardige mensen met gelijke rechten en kansen maakt deel uit van het inclusief denken. Inclusie voor iedereen is voor het CAD altijd belangrijk geweest. De manier waarop we met elkaar omgaan en hoe we kijken naar inclusie verandert voortdurend. We worden beïnvloed door de maatschappelijke visie en het beleid. Het perspectiefplan 2020, de W²-nota en het maatwerkdecreet geven ons onder andere enige houvast en laten het CAD ook toe om zich te blijven engageren voor personen met een beperking.

Het CAD helpt personen met een beperking door hen toegang te geven tot voor hen belangrijke kennis, middelen of relaties. Dit is nodig om in de samenleving te kunnen wonen, leren, werken en zich te vermaken. We willen de kwaliteit van leven bevorderen in de Brusselse en Vlaamse context door een brede waaier aan dienstverlening te bieden en door een antwoord te geven op diverse ondersteuningsvragen. Dit kan onder andere gaan over huisvesting, tewerkstelling en vrijetijdsbesteding. Het CAD bestaat in hoofdzaak voor inwoners uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die beroep willen doen op onze Nederlandstalige dienstverlening en onze partners waarmee we samen werken. Om dit allemaal kracht te geven, willen we ook een signaalfunctie hebben. We willen waken over en bijdragen tot beleidsbeslissingen. Het CAD wil mee richting geven aan inclusie voor personen met een beperking, nu en in de toekomst.

Het CAD beschikt over verschillende krachten om al het bovenstaande waar te maken. Onze kwaliteitsgerichtheid ent zich op alles wat we doen. We onderscheiden ons door te staan op het kruispunt tussen wonen, werk en welzijn. We hebben veel en verscheiden kennis in huis. We delen ons kunnen en weten met elkaar, waardoor we sterker uit de hoek kunnen komen. Als dienst ingebed in Brussel, putten we ook onze inspiratie uit de diversiteit die deze grootstad te bieden heeft, alsook de diversiteit die we in huis waar maken. Dit alles zorgt voor inhoudelijke kruisbestuiving, en maakt van ons een unieke en veelzijdige partner. Ons gulzig leervermogen en ons verlangen naar goede samenwerking maken ons des te meer experten in wat we te bieden hebben. Door te communiceren met elkaar, bundelen we onze krachten. We werken breed en divers en passen ons gemakkelijk aan.

We maken ons werk waardevol door de klant centraal te stellen. We zijn betrokken en gaan respectvol om met iedereen. We vinden het ook belangrijk om zelfstandigheid aan te moedigen. We versterken elkeen en creëren ontplooiingskansen. We vertrekken vanuit de vraag naar zorg en ondersteuning, en proberen een zo allesomvattend mogelijk antwoord te bieden. Dit antwoord is zo gewoon waar mogelijk, en ook bijzonder waar nodig.